BCS Đôn Dên Bi Gai Gân

200,000 

Trên thân có nhiều gai to nổi và 8 hạt bi to. Đầu bao bao cao su khá to tạo ma sát kích thích lên thành âm đạo của chị em.